احیای قنات

جلسه برنامه ریزی و هماهنگی برای بازسازی و احیای قنوات شهرستان خسارت دیده در سیل ٧ اردیبهشت و ١٨ خرداد به ریاست مهندس ساعدفر سرپرست فرمانداری کوهپایه و با حضور مهندس عشاقی مدیر آب و خاک و مهندس قاسمی مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان در فرمانداری کوهپایه برگزار گردید. دراین جلسه ضمن ارائه […]

۷ مرداد ۱۴۰۲