بازدید از ادارات

بازدید سرزده فرماندار از ادارات شهرستان جواد شمسی پورسرپرست فرمانداری کوهپایه با هدف بررسی وضعیت ادارات، روند کاری و چگونگی برخورد کارکنان با ارباب رجوع از چندین اداره سطح شهرستان به صورت سرزده بازدید نمود. فرماندارشهرستان هنگام حضور در ادارات شهرستان از نزدیک وضعیت خدمات رسانی این مراکز را مورد بررسی قرار داد و در […]

۳ مهر ۱۴۰۲

جناب آقای مهندس هدایت فرماندار محترم شهرستان کوهپایه پس از اقامه نماز در مسجد جامع شهر کوهپایه به بازدید از برخی ادارات شهرستان رفتند. در این راستا مهندس هدایت به شهرداری کوهپایه، شرکت تعاونی دهیاریها، منابع طبیعی شهرستان، جهاد کشاورزی شهرستان و اداره میراث فرهنگی شهرستان رفته و ضمن خداقوت گویی به پرسنل این ادارات […]

۱۴ اسفند ۱۴۰۱