بازدید از شهرداری

بازدید مهندس شمسی پور سرپرست فرمانداری شهرستان کوهپایه و مهندس ساعدفر معاون فرماندار از بخشداری و شهرداری تودشک و بررسی مسائل و مشکلات بخش و شهر تودشک به روایت تصویر روابط عمومی فرمانداری کوهپایه پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری کوهپایه http://www.kouhpayeh.gov.ir کانال فرمانداری کوهپایه در پیام رسان ایتا @kohpayegov

۲۲ شهریور ۱۴۰۲