شورای آرد و نان شهرستان

  🔹برگزاری جلسه کار گروه آرد و نان شهرستان کوهپایه به ریاست جناب آقای مهندس هدایت فرماندار محترم شهرستان کوهپایه و اعضای کار گروه آرد و نان شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری در این جلسه ضمن ارائه گزارش اعضای کارگروه ، فرماندار محترم شهرستان باتوجه به ایام پایانی سال نظارت ها و سرکشی های […]

۱۶ بهمن ۱۴۰۱