عید سعید قربان

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان. اعلام سایت های پیش بینی شده و مجاز، جهت ذبح بهداشتی و شرعی دام در روز عید سعید قربان. اداره کل دامپزشکی استان اصفهان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان سایت های پیش بینی شده و مجاز، جهت ذبح بهداشت و شرعی دام را اعلام نمود. لینک […]

۷ تیر ۱۴۰۲