غزل شاهمیرزایی

بسم الله الرحمن الرحیم الله جمیل و یحب الجمال هنرور بباید به هر کشوری که بی وی ندارد شکوه و فری. هنرور چو جان است و کشور تن است جهان از فروغ هنر روشن است. طی طریق در عالم هنر، ذکر و ثنای حضرت حق است و زهی ذکر که از زبان بگذرد و بر […]

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲