مرخصی نانوایان

امکان ثبت مرخصی در سامانه یکپارچه مدیریت مصارف آرد فراهم گردید. به گزارش روابط عمومی اتحادیه نانوایان ،کلیه خریداران خبازی می بایست از این پس اطلاعات مربوط به تعطیلات واحد خبازی (مرخصی، تعمیرات و …) را در سامانه ثبت نمایند. در صورت عدم خرید سهمیه معادل روزهای تعطیل واحد خبازی و همچنین تایید مرخصی توسط […]

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲