مسئولان روابط عمومی فرمانداریها

نشست مسئولان روابط عمومی فرمانداری های استان.  ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲  نشست مسئولان روابط عمومی فرمانداری های استان برگزار شد. روابط عمومی فرمانداری کوهپایه .  پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری کوهپایه. https://kouhpayeh.gov.ir

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲