پلیس راه سجزی

بازدید جناب آقای مهندس هدایت فرماندار شهرستان کوهپایه به اتفاق جناب آقای مهندس ساعدفر معاون فرماندار و جناب سروان قاسمی رئیس کلانتری سجزی از پلیس راه اصفهان – کوهپایه. در این بازدید جناب آقای مهندس هدایت فرماندار شهرستان ضمن عرض خداقوت به فرماندهی و کارکنان پلیس راه، باعنایت به پایان سال و ایام نوروز خواستار […]

۲۲ اسفند ۱۴۰۱