کاروانسرا عباسی

۹ کاروانسرای تاریخی استان اصفهان ثبت جهانی شد. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:   با توجه به برنامه ریزی های به عمل آمده و تشکیل پرونده کاروانسراهای استان در طی سال‌های۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعداد ۹ کاروانسرای استان به ثبت جهانی رسیدند.   کاروانسراهای نوشیروان (اصفهان)، گز (دهستان گز)، امین آباد (شهرضا)، مرنجاب (آران و بیدگل)، […]

۲۷ شهریور ۱۴۰۲