کمیته تمداد استان اصفهان

ارتباط تلفنی مردمی با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) اصفهان جناب آقای زارع از طریق سامانه تلفنی سامد(۱۱۱).  زمان: چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۰ . سامانه ارتباط مردم با دولت (سامد) به نشانی ۱۱۱٫ir می باشد. و با هدف پاسخگویی مستقیم دستگاه ها و سازمان های کشور از طریق […]

۲۰ بهمن ۱۴۰۱