گروه جهادی

بازدید جناب آقای مهندس ساعدفر سرپرست فرمانداری کوهپایه، آقای مهندس خواجه بخشدار تودشک، آقای دکتر شریفی مسئول استقرار و راه اندازی شبکه بهداشت و درمان شرق اصفهان، آقای مهندس مجلسی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تودشک و آقای دکتر شهریاری رئیس اداره بهزیستی شهرستان از گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرکز جامع […]

۶ خرداد ۱۴۰۲