سامانه سامد فرمانداری شهرستان کوهپایه

سامانه سامد (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

 

 

شهروندان محترم به منظور ثبت درخواست، شکایات، ایده و نظر می توانند از طریق شماره ۱۱۱ و یا سامانه https://111.ir اقدام نمایند.

پیگیری موارد مذکور، از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی می شود.

 

معرفی سامانه الکترونیکی ۱۱۱

 


براساس الزامات قانونی حاکم بر مدیریت ارتباطات مردمی، یکی از اهداف مهم و اساسی مرکز ارتباطات مردمی توسعه بستر تعاملات مردم و دولت است. این هدف در جهت پاسخگویی هرچه مناسب‌تر دستگاه‌ها و در نهایت زمینه‌سازی مشارکت مردم در برنامه‌ریزی، نظارت و اصلاح امور با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ستادی و اجرایی کشور است. از سیاست‌های اساسی مجموعه دولت، توسعه دولت الکترونیک می‌باشد که بر همین مبنا ارتقاء و توسعه سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (۱۱۱) که از ضریب نفوذ بالایی در دستگاه‌های اجرایی (ستادی و استانی) کشور برخوردار است، با اصلاح رویکردهای خدمت‌رسانی در راستای استقرار میز خدمت، گام مهمی را در تسهیل شرایط تعاملات و پاسخگویی صحیح متناسب با شأن مردم برداشته است.از آنجایی که دریافت، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای مردم جزء وظایف ذاتی و بدوی تمامی دستگاه‌ها است و سازمان ها موظف‌اند شرایط مقتضی جهت سهولت امر پاسخدهی به مردم را فراهم آورند؛ سامانه ۱۱۱ با نظارت بر شیوه ارتباطات مردمی دستگاه‌‍های ذیل قوه مجریه، خلاءهای موجود را شناسایی کرده و در صورت تخطی سازمان‌های ذیربط از چارچوب قانونی، نقش مطالبه‌گری از جانب مردم را ایفا کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.