مسئول روابط عمومی

رسول صیادی
کارشناس روابط عمومی

۱- جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به

۲-بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب منتشر شده در رسانه های گروهی در ارتباط با فرمانداری .

۳- ترتیب برنامه های مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی فرماندار و دیگر مسئولین.

۴-همکاری در برگزاری سمینارها و گردهمایی های و تهیه گزارش های سمعی و بصری و انعکاس آن از طریق رسانه های گروهی.

۵-برقراری ارتباط با ارباب جراید، خبرنگاران، عکاسان و فیلمبرداران به منظور شرکت در مجالس رسمی، کنفرانسها، همایشها و غیره.

۶- تهیه پیش نویس اطلاعیه های عمومی با هماهنگی مقام مافوق به منظو ر اطلاع رسانی به اقشار مختلف مردم، سازمانها، نهادها ودستگاههای دولتی و غیردولتی.

۷-ارتباط مستقیم با روابط عمومی استانداری و ادارات شهرستان.

۸- انجام امور سمعی و بصری، انتشاراتی و چاپی فرمانداری.

۹-ایجاد و اداره آرشیو اطلاعاتی، نوار، فیلم و روزنامه.

۱۰-همکاری مستمر در برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نماز جماعت و تکریم شعائر اسلامی.

۱۱-انجام امور مربوط به تشریفات مراسم استقبال و پذیرایی از مهمانان فرمانداری با هماهنگی واحدهای ذیربط.

۱۲-تهیه مقدمات جلسات و دعوت از اعضاء حسب دستور مقام مافوق

۱۳- مسئول دفتر فرماندار